Skip to main content

Impresum

Vydavatel
BBC Bircher Automation AG
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Švýcarsko

Zastoupený
Josef Gross
jednatel

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaný název firmy: BBC Bircher Automation AG
Číslo: CH-290.3.014.628-8
Obchodní rejstřík: Schaffhausen

Daňové identifikační číslo
CHE-110.363.232

Vyloučení odpovědnosti
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahovou správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací.

Nároky na základě odpovědnosti kvůli hmotným a nehmotným škodám, které vznikly na základě přístupu nebo využívání, popř. nevyužívání zveřejněných informací, z důvodu zneužití spojení nebo z důvodu technických poruch, jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo, části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění dočasně nebo s konečnou platností přerušit.

Odpovědnost za odkazy (linky)
Odkazy a linky na webových stránkách třetích subjektů se nacházejí mimo oblast naší odpovědnosti. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a využívání takových webových stránek se uskutečňuje na vlastní nebezpečí uživatele nebo uživatelů. 

Autorská práva
Autorská a jiná práva k obsahům, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webové stránce náleží výlučně firmě BBC Bircher Automation AG nebo speciálně uvedeným vlastníkům práv. Pro reprodukování jakýchkoli prvků je nutno si předem opatřit souhlas vlastníka autorských práv.

Ochrana dat
www.bbc-group.com/datenschutz