Skip to main content
Vlajky BBC Group - Bircher ProcessControl

Řešení z jedné ruky
– Swiss Made!

U BBC Bircher Automation neexistuje "to nelze" – zvládneme komplexní i individuální požadavky zákazníků v projektu.

Váš komplexní dodavatel v oblasti hardwarového a softwarového engineeringu a výroby řídicích systémů pro stroje a zařízení

BBC Bircher Automation ručí za pokrok a trvale udržitelná řešení

V uplynulých 50 letech jsme se úspěšně vyvinuli z klasického výrobce řídicích zařízení na pokrokovou firmu v oblasti automatizace. Naším posláním je nabízet zákazníkům komplexní řešení.

Business společnosti BBC Bircher Automation je založen na pevných základních hodnotách. 4 klíčové hodnoty, které nás charakterizují, jsou: Odvaha, nasazení, týmová práce a sounáležitost.

Víme, že otevřený dialog je klíčovým faktorem pro úspěch v moderním světě automatizace. Klademe proto velký důraz na úzkou výměnu informací se zákazníkem, dodavateli a spolupracovníky.

Poradenství, řízení projektů, engineering, výroba řídicích systémů: Vyvineme pro Vás v úzké spolupráci  s Vámi koncepci otevřených a flexibilních řešení. Rozsah našich služeb sahá od jednoduchého napojení senzorového ovladače přes vypracování koncepce, výrobu řídicích systémů pro stroje  a zařízení až po uvádění komplexních výrobních zařízení do provozu.

Pro Vaše projekty Vám nabízíme atraktivní ceny.  Spolupracujeme s místními partnery v oblasti logistiky i dodávek materiálu a zkracujeme tím také vzdálenosti při nákupu.

Také další vzdělávání našich spolupracovníků má u nás velkou prioritu. Pravidelná školení, úzký kontakt s technickými vysokými školami, kontinuální výměna vědomostí s našimi systémovými partnery a podpora mladých talentů patří k zažité kultuře podniku a k našim příslibům kvality.

2 závody, více než 160 spolupracovníků, cca 3.000 m2 výrobní plochy a do tohoto okamžiku okolo 150.000 odpracovaných hodin na mezinárodních zákaznických projektech: Jsme kdykoli připraveni na Vaše individuální požadavky. 

Těšíme se, že s námi navážete kontakt.

>> K našemu image film BBC Bircher Automation

 • Naše vize

  S odvahou, nasazením, týmovou spoluprací a sounáležitostí vyvíjíme nová řešení pro naše…

  more
 • Vedení společnosti a prodej

  Fahnen BBC Group - Bircher ProcessControl

  Smíme se Vám představit? Toto je tým vedení společnosti BBC Bircher Automation a Vaši…

  more
 • Historie

  Gebäude Bircher

  Firma BBC Bircher Automation byla v roce 2003 začleněna do úspěšné BBC Group. Na celém…

  more
 • Kvalita a certifikáty

  Zertifikate

  Výroba v souladu s normami a bezpečnost našich zákazníků a spolupracovníků mají u nás…

  more
 • Vzdělání

  Na základě četných programů dalšího vzdělávání a spolupráce s vysokými a středními školami…

  more
 • Projekty EU

  Na základě četných programů dalšího vzdělávání a spolupráce s vysokými a středními školami…

  more