Skip to main content
Interní školení

Projekty EU

 Vzděláváním k prosperitě

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013219, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Zahájení projektu: 1. 8. 2020

Popis projektu
Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Do projektu bude zapojeno celkem 240 zaměstnanců společnosti.

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:
- Obecné IT
- Specializované IT
- Měkké a manažerské dovednosti
- Technické a jiné odborné vzdělávání
- Interní lektor.

Realizátor projektu

Název: Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
IČ: 26034671
Adresa: Zašovská 877, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba: Soňa Šamajová, tel: +420 581 650 015,  

 

 

 

Název projektu: Vzděláváním k prosperitě

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005603, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Doba zahájení projektu: 1. 7. 2017

Popis projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 
Do projektu bude zapojeno celkem 198 zaměstnanců společnosti a partnera. 

Zapojeni zaměstnanci žadatele a partnera se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí: 

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti 
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání 
  • Interní lektor 

Realizátor projektu
Název: Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
IČ: 26034671
Adresa: Zašovská 877, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní

Lenka Čaganová
Vedoucí správy

+420 603 113 073
+420 581 650 079