Skip to main content

Reference:

Využijte našich rozsáhlých zkušeností a know-how.

Referenční projekt: Zvýšení výkonu pomocí zásobníku

Zvýšení efektivity plně automatizovaného zkušebního zařízení pro testování spínačů aktivovaných pomocí tlakových rázů - DW (Druckwellenschalter) s rozšířením o zásobník hotových kusů a integraci stávajících manuálních pracovišť do průběhu automatizace. Neúnavně pracující kooperativní robot YuMI od ABB bude od nynějška podporovat pracovníky při odebírání a odkládání produktů a přes noc dokáže realizovat výrobní směny zcela bez personálu.

Rozšíření podávací dráhy pro plně Automatizované testovací pracoviště spínačů DW

Pro zvýšení efektivnosti plně automatizovaného zkušebního zařízení pro smontované spínače byla podávací dráha rozšířena o dodatečné vyrovnávací úseky a dvě manuální pracoviště. Vyrovnávací úsek při podávání produktů umožní zákazníkovi realizovat noční směnu bez personálu.

Pomocný robot YuMI od ABB

Pro přemisťování hotových zkontrolovaných produktů z kruhového zásobníku na odstupňované výstupní pásy byl použit ABB YuMI, aby bylo možné pracovat bez odděleného ochranného prostoru.

Modulární koncepce softwaru

Jako základ pro implementaci softwaru byl opět použit softwarový framework BAM (Bircher Automation Modeling Library), koncipovaný a vyvinutý BBC Bircher Automation.

Díky použití této modulární koncepce softwaru byla možná rychlá realizace s nízkými nároky na budoucí údržbu.

Systém automatizace

Jako dlouholetý Solution-Partner Siemens bylo rozhodnuto o realizaci pomocí produktů Siemens.

Po provedení analýzy požadavků byly vybrány následující komponenty:

  • SIMATIC S7-1200 CPU jako řízení
  • SIMATIC HMI TP700 Comfort-Panels jako vizualizační přístroje

Úplná kontrola

Přesvědčivý výsledek: Časový harmonogram byl dodržen, veškeré požadavky zákazníka splněny. Zařízení lze nyní pohodlně řídit z více míst.

Užitek pro zákazníka

  • Plně automatizované podávání produktů
  • Integrace stávajících manuálních pracovišť
  • Úplné začlenění do zkušebních stanic
  • Zvýšení kapacity zásobníku