Skip to main content

Reference:

Využijte našich rozsáhlých zkušeností a know-how.

Referenční projekt: Robotic by BBC Bircher Automation

Prodej průmyslových robotů neustále roste. Aktuální zastoupení robotů ve Švýcarsku se 129 stroji na 10 000 zaměstnanců se pohybuje těsně nad celosvětovým průměrem (zdroj: ifr.org, stav 2018) a očekává se další růst.

Také společnost BBC Bircher Automation tento trend posledních let zaznamenala a v nedávné době realizovala několik náročných projektů.

Průmyslové roboty se vyrábí v nejrůznějších provedeních: delta robot, 5osý a 6osý robot, SCARA robot, portálový robot a mnoho dalších typů. Nezávisle na provedení a na oblasti použití přináší robot požadovanou přidanou hodnotu jen tehdy, oživí-li se pomocí inteligentního řídicího softwaru.

U nás jste při hledání těchto efektivních a chytrých softwarových řešení na správné adrese. Díky našim dlouholetým zkušenostem s automatizační technikou a s využitím našeho know-how pro nejrůznější obory a produkty najdeme vhodné řešení i pro váš problém.

 • Koncept kulatého otočného stolu s použitím robotů SCARA pro zpracování a osazení

   

 • Robot a člověk úzce spolupracují

   

 • Zkušební zařízení nášlapných rohoží

   

 • Jsme hrdým partnerem
  od společností Siemens a B&R

   

Automatické testování nášlapných rohoží

Portálový robot byl zvolen jako efektivní varianta automatizace procesu zkušebního stavu. Robot je řízen pomocí PLC B&R se servopohonem ACOPOS.

Výhody

Snížení provozních nákladů

 • Fixní náklady (např.: mzdy zaměstnanců, dovolené, nemocnost, prostoje, přestávky)
 • Náklady na energie (osvětlení, vytápění)

Zlepšení kvality produktu

 • Stabilní kvalita výsledku (opakovatelnost)

Zlepšení pracovních podmínek

 • Žádná monotónní práce, volný personál pro vykonávání potřebných činností

Vyzbrojování obráběcí stanice

Portálový robot, řízený pomocí B&R APC s rotačními podavači, slouží k osazování nejrůznějších obráběcích a zkušebních zařízení (kontrola produktu, popisování laserem, nastavování produktu, test funkce, ...). Díky CNC řízení dráhy bylo možné optimalizovat dráhy a také rychlosti dopravy s přihlédnutím k šetrné manipulaci s produktem.

Kromě toho ušetří použití jediného robota (pro všechny dopravní cesty) velké množství mechanických zařízení, která jsou u běžných strojů pracujících v taktu, v obvyklém případě nutná pro dopravu, vyrovnávání produktů a pro upínání do obráběcího zařízení.

Výhody

Zvýšení výkonu výroby

 • CNC řízení dráhy výrazně zvýší rychlost dopravy mezi obráběcími zařízeními

Zlepšení kvality produktu

 • Snížení objemu odpadu materiálu díky vyšší kvalitě a reprodukovatelnosti osazování a nastavování

Zvýšení flexibility výroby

 • Různé varianty produktu

Zlepšení pracovních podmínek

 • Snížení pravděpodobnosti úrazů způsobených při práci na obráběcích strojích

 

Kooperativní robot pro odkládání produktů

Nezastavíme se ani před nasazením kooperativních robotů v průmyslu. Použitý kooperativní robot YuMI od ABB umožňuje práci bez odděleného ochranného prostoru. Může být umístěn v pracovním prostoru zaměstnanců a spolupracovat s nimi pomocí senzorů. Robot ABB byl řízen procesorem Siemens S7 1200.

Výhody
Úspora místa ve výrobě

Zvýšení výkonu výroby

 • Žádné přerušování výroby z důvodu přestávek, nemocí, ztráty koncentrace nebo lidského selhání.
 • Žádná školení zaměstnanců.

Výhody pro vás

Odpovídající řídící program pro roboty do nejrůznějších oblastí použití:

 • Lepení a těsnění
 • Strojové osazování
 • Montáž
 • Paletizace
 • Řezací roboty
 • Svařování

Napojení nebo integrace do různých řídicích platforem:

 • Siemens
 • B&R
 • Beckhoff

Kompetentní poradenství a podpora při:

 • projektování
 • výběru vhodných řídicích komponent