Skip to main content

Reference:

Využijte našich rozsáhlých zkušeností a know-how.

Referenční projekt: Displej / Solární , Vakuová povlakovací zařízení: od mlhy k homogenní povrchové úpravě

Více než 20 let vývoje know-how, představujících v součtu přibližně 25 let práce jednotlivých spolupracovníků na nejrůznějších generacích zařízení, charakterizuje naši spolehlivost při vývoji nových a rozšiřování velkých projektů v procesním průmyslu.

 

Informace o projektu

Proces

Sputter (katodové rozprašování) a technologie PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) jsou metody zhotovování tenkých vrstev. Při těchto procesech se nanášený materiál aplikuje z plynného stavu jako homogenní tenká vrstva na pevný podklad.

 

Technologie:

Vždy jsme drželi krok se současným stavem techniky a s ohledem na požadavky zákazníků jsme po dobu vývoje používali širokou škálu technologií a řídicích platforem, přičemž jádro procesních systémů tvořily PLC Mitsubishi a Beckhoff

 

Vývoj SW a funkčnost SW:

Aby bylo možné udržet a dále rozvíjet velké množství funkcí v průběhu let, byl kladen velký důraz na strukturovaný způsob práce. Dobře promyšlené a jasně zdokumentované fáze specifikace a návrhu tvoří základ pro implementaci a následné fáze testování.

U zařízení je také možné testovat postupy a procesy nezávisle na skutečném systému stroje. Simulační režim pro PLC a HMI je trvale integrován do softwaru a není nutné jej pořizovat zvlášť. Přepínání jednotlivých komponent mezi "simulací" a "provozem" je trvale možné, což zkracuje dobu uvádění do provozu a omezuje nutnost zásahu na místě na minimum.

Nejnovější generace řízení zahrnuje nově vyvinutý softwarový rámec s objektově orientovaným rozšířením a koncepcí softwaru řízeného podle jednotlivých událostí. Díky použití objektově orientovanému rozšíření firmy Beckhoff mohou být jasně zapouzdřovány komplexnější funkce a základní funkce mohou být velmi jednoduše přebírání s pomocí dedikace.

Funkčnost zařízení:

Mimo vlastní provozní místnost, kde probíhá lakování, se nacházejí kazetové stanice, které jsou zásobovány novými skly pomocí bezobslužného dopravního systému. Zpracovaná skla se odebírají během stejné operace. Robot pak přemisťuje sklo z kazetových stanic do jedné z komor. Skla se do procesních komor vždy s 10 reaktory vkládají z interního dopravního systému a jsou poté zpracovávána podle zvolené receptury. Výsledkem této dokonale koordinované souhry operací vysokého vakua, tlaku, různých médií a procesních teplot jsou skla s povlakem, která se používají pro TFT displeje, vodivé dráhy nebo tenkovrstvé solární články.

 

Zvláštnosti

 • Vytvoření koncepčního softwaru s
  objektově orientovaným rozšířením
 • automatické generování kódů z
  konfigurace zařízení
 • Zpracování receptur: automatické řízení průběhu procesu na základě textových receptur bez nutnosti úpravy programování.
 • Softwarová simulace pro kompletní testování zařízení
 • Integrace externích částí stroje, jako jsou manipulační roboty s různými rozhraními.
 • Uvedení do provozu u koncového zákazníka v Evropě a Asii

Technologie

 • Beckhoff PLC, TwinCAT 3
 • Beckhoff PLC, Twin-CAT 2 CNC řízení
 • Mitsubishi PLC, GX IEC Developper
 • HMI Applikation na Intouch.
 • Pilz Safety PLC