Skip to main content
24.03.2020BBC Bircher Automation

Informace o koronaviru

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

doufáme, že se Vám a Vašim rodinám v této těžké době daří dobře. Právě teď je pro nás obzvláště důležité, abychom vás ujistili, že i nadále jsme pro Vás partnerem.

Bezpečnost a zdraví našich partnerů a zaměstnanců jsou naší nejvyšší prioritou. Situaci v souvislosti s šířením COVID-19 bereme velmi vážně. Začali jsme před několika týdny preventivními opatřeními a podnikli jsme rozsáhlá opatření, abychom minimalizovali rizika infekce. Kromě jiného jsme zavedli v našem výrobním závodě v Hranicích dvousměnnou výrobu, abychom co nejlépe chránili zdraví našich zaměstnanců.

Mnoho našich zaměstnanců nyní sice pracuje z domova, ale jako vždy čekají na Vaše zavolání a dotazy a jsou připraveni Vám  poradit. Stále nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 581 65 00 11.

Vzhledem k tomu, že současnou situaci je možné posoudit jen velmi krátkodobě a je obtížné odhadnout její další důsledky a dopady, žádáme Vás, abyste vzali v úvahu možná zpoždění při poskytování našich služeb a počítali s nimi při plánování. Samozřejmě ale uděláme vše proto, abychom splnili naše služby v požadovaném termínu.

Budeme průběžně sledovat situaci a budeme Vás informovat o aktuálních událostech, které mohou ovlivnit Vaše objednávky.

V tuto chvíli přejeme všem, Vašim zaměstnancům a Vašim blízkým, především zdraví a zvládnutí mimořádné situace.

S pozdravem

Michael Gabriel

CEO

BBC Bircher Automation