Skip to main content

U BBC Bircher Automation platí "my" – uvnitř stejně jako navenek!

Příliš komplikovaný projekt? Takový neznáme. Flexibilita ve zpracování projektu je naše hlavní zásada. Nic není nemožné!

Sázíme na úspěšnou a perspektivní spolupráci s Vámi.

BBC Bircher Automation znamená odvahu, nasazení, týmovou spolupráci a sounáležitost

BBC Bircher Automation nabízí jistotu spolehlivého a flexibilního partnera a snaží se na základě vysoké míry technického know-how vyhovět Vašim stále se zvyšujícím požadavkům.

Jako dodavatel komplexních řešení v oblasti řízení strojů a zařízení sázíme na trvale udržitelné vztahy se zákazníky a dodavateli a podporujeme otevřenou komunikaci.

Vyvíjíme v úzké spolupráci s Vámi otevřená a flexibilní řešení automatizace. V našich závodech ve Švýcarsku a v České republice pokrýváme s týmem více než 140 spolupracovníků kompletní nabídku služeb - od poradenství, přes engineering, až po uvádění komplexních výrobních zařízení do provozu.

Díky našim inovativním řešením automatizace budete provozovat své stroje a zařízení bezpečně a efektivně - a to je pro nás výzva.

Naše služby charakterizují následující hodnoty

Odvaha
Podporujeme samostatné, vizionářské myšlení a vývoj návrhů nových řešení. Klíčové slovo: „Thinking out oft the box“. Individualita. Žádný projekt není příliš komplikovaný.

Nasazení
Rychlé reakce, flexibilita, vstřícné myšlení vůči zákazníkům, komplexní řešení, podpora zákazníků, transfer vědomostí, kapacity pro outsourcing, průběžné další vzdělávání, celosvětové reference.

Týmová práce
Pracovní síla, vnitřní výměna vědomostí, školení, trénink, krátké rozhodovací procesy, předcházení vzniku komunikačních bariér, perfektně do sebe zapadající rozhraní, vzájemný respekt.

Integrita
Dodržování termínů, dlouhodobé vztahy se zákazníky, vstřícnost vůči zákazníkům, férová struktura cen, silné vztahy s dodavateli, certifikace, stálost, trvalá udržitelnost, transparentnost, dokumentace, měřitelnost, spolehlivost, pevná pozice na trhu.

Táhneme pro Vás za jeden provaz!